top of page

produk

Pengawasan Produk ditakrifkan sebagai pemahaman menyeluruh dan pengurusan berkesan risiko dan peluang alam sekitar kritikal yang berkaitan dengan perubahan iklim, pelepasan, pengurusan sisa, penggunaan sumber, pemuliharaan air, perlindungan biodiversiti dan perkhidmatan ekosistem.

Cabaran bagi syarikat pada abad kedua puluh satu ialah membangunkan strategi yang bertanggungjawab terhadap alam sekitar yang memastikan mereka berada di hadapan, membantu mereka mengekalkan kedudukan yang menguntungkan dalam pasaran. Tidak cukup dengan hanya menandai kotak, menerbitkan laporan kemampanan atau mengurangkan sisa di kilang. Syarikat mesti benar-benar berinovasi dari segi cara mereka menguruskan hubungan mereka dengan alam sekitar.

Bagi pengguna akhir, semakin ramai orang berminat dengan pemprosesan akhir hayat produk yang dibeli mereka.

world-in-a-drop-of-water-on-a-leaf.jpeg
1.png
2.png
3.png
bottom of page